دانلود pdf کتاب European Dimension of Metropolitan Policies : Policy Learning and Reframing of Metropolitan Regions

[ad_1]

این کتاب س howال می کند که چگونه سیاست های کلانشهرها در حال اروپایی شدن است. این کتاب تحلیل می کند که چگونه مفاهیم فضایی و ایده های سیاسی در سیستم چند سطحی اروپا نفوذ می کنند. این کتاب از طریق مقایسه تفسیری پنج زمینه ، یک نمای کلی از جهت گیری اروپا را ارائه می دهد که دو تحول وابسته به یکدیگر را تشخیص می دهد. در ابتدا ، این کتاب ارجاعات به ‘اروپا’ را در سیاست های ملی و فرعی بررسی می کند. در سیاست فرانسه و آلمان ، کلانشهرها به طور فزاینده ای نه تنها برای هماهنگی بین شهری ، بلکه به عنوان گره هایی در فضای اروپا به عنوان مرکز اصلی قرار می گیرند. علاوه بر این ، کلان شهرهای اروپا مانند لیون و اشتوتگارت در حال توسعه استراتژی های اروپایی هستند. تحول دوم نشان می دهد که چگونه کلانشهرها به عنوان بازیگران و موضوعات در عرصه سیاست های اروپا ظاهر می شوند و به یک بعد شهری متضمن و ضمنی کمک می کنند. این تجزیه و تحلیل چند مقیاس مورد توجه دانشمندان و پزشکان متخصص در کلان شهرها ، سیاست های شهری و منطقه ای اروپا ، جغرافیا و مناطق مرتبط است.

[ad_2]

دانلود کتاب European Dimension of Metropolitan Policies : Policy Learning and Reframing of Metropolitan Regions