دانلود pdf کتاب Ernst ist Tod : Das schöne Gefühl des spielerischen Lebens

[ad_1]

آیا تا به حال پرسیده اید “من اینجا چه کار می کنم؟” ، “من برای چه اینجا هستم؟” ، “می خواهم به چه چیزی برسم؟” … من از خودم س questionsال کردم و به نتیجه رسیدم .. که ما اینجا هستیم تا یاد بگیریم و یک درس به من نشان داد که بهتر است زندگی را اینقدر جدی نگیریم ، بلکه بازی کنیم! من می خواهم این را در این سری از کتاب ها به شما منتقل کنم.

[ad_2]

دانلود کتاب Ernst ist Tod : Das schöne Gefühl des spielerischen Lebens