دانلود pdf کتاب Ergonomic Design of Products and Worksystems – 21st Century Perspectives of Asia :

[ad_1]

این حجم ویرایش شده بر تحقیقات انجام شده در زمینه طراحی ارگونومی تمرکز دارد. این فصل ها شامل موارد اضافی ارائه شده در کنفرانس بین المللی مدیریت طراحی ارگونومیک ، ایمنی صنعتی و سیستم های بهداشتی است. این کتاب نیاز به داشتن دانش در زمینه ارگونومی ، مهندسی عامل انسانی و مهندسی ایمنی برای ساخت سیستم های کار با طراحی ارگونومیک ، از نظر عملیاتی ایمن و مولد را برطرف می کند. این یک منبع مفید برای دانشجویان ، محققان ، کارشناسان صنعت و مهندسان طراحی است.

[ad_2]

دانلود کتاب Ergonomic Design of Products and Worksystems – 21st Century Perspectives of Asia :