دانلود pdf کتاب Energy-Efficient Spectrum Management for Cognitive Radio Sensor Networks :

[ad_1]

این مونوگرافی با ارائه مروری جامع بر مدیریت منابع طیف در شبکه های حسگر رادیو شناختی (CRSN) ، به مشکل کمبود طیف می پردازد. این برنامه انواع CRSN را نشان می دهد که ارتباطات ماشین به ماشین ، سیستم های سایبری فیزیکی و اینترنت اشیا را پوشش می دهد. نویسندگان مزایای یک راه حل یکپارچه مدیریت طیف کم مصرف برای CRSN ها ، از جمله مشاهده طیف ، تصمیم گیری و تخصیص را کشف می کنند. هر دو جنبه نظری و تجربی CRSN ها به طور مفصل بحث شده است. دانشگاهیان ، محققان و توسعه دهندگان این مونوگرافی را منبع فوق العاده ای با دانش و بینش ارزشمند می دانند. همچنین شامل منابع گسترده ای از مجلات برتر ، رویه های کنفرانس ، کتاب ها و استانداردها است.

[ad_2]

دانلود کتاب Energy-Efficient Spectrum Management for Cognitive Radio Sensor Networks :