دانلود pdf کتاب Energy Efficient Embedded Video Processing Systems : A Hardware-Software Collaborative Approach

[ad_1]

این کتاب ابزارهایی را برای پیاده سازی سیستم های ویدئویی کارآمد با استفاده از رویکردهای مختلف بهینه سازی در سطوح مختلف انتزاع در اختیار خوانندگان قرار می دهد. نویسندگان کل سیستم ویدیویی را با انگیزه بهینه سازی م theلفه های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری در هم افزایی ، افزایش توان عملیاتی در هر وات و پرداختن به موضوعات قابلیت اطمینان ارزیابی می کنند. متعاقباً ، این کتاب ضمن در نظر گرفتن الگوی اجرای جدید شتاب دهنده های سخت افزاری ، موازی سازی برای سیستم های ناهمگن چند و چند هسته ای و سیستم هایی با چرخه های عمر طولانی ، بهبودهای الگوریتمی و معماری ، بهترین شیوه ها و مدل های پیاده سازی را برای سیستم های ویدیویی جدید ارائه می دهد. تأکید ویژه بر روی استاندارد صنعت رمزگذاری ویدیوی H.264 / AVC فعلی و یکی از آخرین رمزگذارهای ویدئویی (کدگذاری ویدئو با بازده بالا ، HEVC) داده شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Energy Efficient Embedded Video Processing Systems : A Hardware-Software Collaborative Approach