دانلود pdf کتاب Emma Watson: Women's Rights Activist

[ad_1]

بسیاری او را با بازی در نقش هرمیون از مجموعه فیلم های هری پاتر می شناسند. اما اما واتسون ثابت کرده است که در زندگی واقعی نیز برای مبارزه باید چیزهای زیادی داشته باشد! وی با تبدیل شدن به سفیر سازمان ملل و راه اندازی کارزاری برای برابری جنسیتی ، پیش قدم شد. از طریق متن برابر ، یک نقشه از شهر خود ، یک جدول زمانی و موارد دیگر کشف کنید که چگونه اما واتسون الهام بخش نسل های مختلف بوده است!

[ad_2]

دانلود کتاب Emma Watson: Women's Rights Activist