دانلود pdf کتاب Emergent Knowledge Strategies : Strategic Thinking in Knowledge Management

[ad_1]

این کتاب به منظور راه اندازی گفتمان و یافتن یک اتفاق نظر روشن در بحث بین مفهوم سازی استراتژی دانش و برنامه ریزی استراتژی دانش است. این رابطه پیچیده بین مفاهیم دانش و استراتژی در زمینه کسب و کار را بررسی می کند ، که عملا برای مشاغل مهم است. پس از مطالعه ادبیات موجود ، این کتاب نشان می دهد که چگونه می توان مفهوم استراتژی های دانش را به عنوان چشم انداز جدیدی برای بررسی استراتژی های تجاری دید. این یک رویکرد جدید را ارائه می دهد که روشن می کند چگونه استراتژی های دانش برنامه ریزی شده و در حال ظهور ، کسب و کارها را قادر می سازد تا آینده ای نامشخص و غیر قابل پیش بینی را که بر اقتصاد کنونی حاکم است ، پیش بینی کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب Emergent Knowledge Strategies : Strategic Thinking in Knowledge Management