دانلود pdf کتاب EMBEC & NBC 2017 : Joint Conference of the European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC) and the Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC), Tampere, Finland, June 2017

[ad_1]

این جلد مقالات کنفرانس مشترک کنفرانس مهندسی پزشکی و زیست پزشکی اروپا (EMBEC) و کنفرانس شمال اروپا-بالتیک مهندسی پزشکی و فیزیک پزشکی (NBC) را که در ژوئن 2017 در تامپره ، فنلاند برگزار شد ، ارائه می دهد. زمینه های سنتی مهندسی پزشکی ، بلکه زمینه های در حال ظهوری مانند مهندسی بافت ، بیوانفورماتیک ، حسگر زیستی ، فناوری عصبی ، فن آوری های تولید مواد افزودنی برای دارو و زیست شناسی و تصویربرداری زیستی را برجسته می کند. علاوه بر این ، بر نقش آموزش ، تحقیقات ترجمه و تجاری سازی تأکید دارد.

[ad_2]

دانلود کتاب EMBEC & NBC 2017 : Joint Conference of the European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC) and the Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC), Tampere, Finland, June 2017