دانلود pdf کتاب Electromagnetic Actuation and Sensing in Medical Robotics :

[ad_1]

این کتاب فعال سازی الکترومغناطیسی (EMA) و سیستم های سنجش را برای طیف وسیعی از برنامه ها ، از جمله تحویل هدفمند دارو ، کنترل رهش دارو ، کاتتریزاسیون ، تزریق داخل سوزنی بدون ویروس ، آندوسکوپی کپسول مغناطیسی بی سیم و ریزمحاسبات برجسته می کند. همچنین آخرین فن آوری های عرضه و تحویل مغناطیسی با اهداف کنترل از راه دور مورد استفاده در پزشکی پزشکی را ارزیابی می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Electromagnetic Actuation and Sensing in Medical Robotics :