دانلود pdf کتاب Eden's Children (Earth Exiles Book 2)

[ad_1]

CW3 مایک داگینز و تیم Spec Ops او مورد هدف جهانی خصمانه قرار گرفته و ساکنان هیولای دنیای جدید خود را به چالش کشیده اند تا پناهگاهی امن برای تبعیدی ها بسازند. تهدیدی جدید برای روباه ها ، کهن ، حیله گر و شیطانی ، وجود نامشخص آنها را تهدید می کند. دشمن جدید آنها همچنان به آزمایش آنها و دفاع از آنها ادامه می دهد. مایک تهدید به پناه بردن در کوههای بلند می شود و شروع به فهمیدن می کند که تهدید به زنده ماندن آنها در این زمان آینده بیش از آن است که تصور می کرد.

[ad_2]

دانلود کتاب Eden's Children (Earth Exiles Book 2)