دانلود pdf کتاب Economic Transformation and Business Opportunities in Asia :

[ad_1]

این کتاب اقتصاد نابرابر در آسیا را بررسی می کند و نشان می دهد که چگونه سرعت تحول اقتصادی بر رفاه و طبقه متوسط ​​در حال ظهور تأثیر می گذارد. با استفاده از نقطه عطف لوئیس و چرخه بلند مدت افزایش و سقوط کشورها به عنوان یک چارچوب ، نشان می دهد که چگونه روندهای دموگرافیک ، ارقام دیجیتالی شدن و ترجیحات مصرف کننده فرصت های تجاری را در جهانی مخل و ​​نامشخص ایجاد می کنند. این موارد شامل ارتقا integration ادغام اوراسیا ، تجدید ساختار شرکت های دولتی ، اقتصاد سبز و اقتصادهای دیجیتال – تجارت الکترونیکی ، فین تک و اقتصاد مشترک است. سرمایه غرور ، طول عمر و اقتصاد اوقات فراغت نیز مورد بحث قرار گرفته است. نویسنده توضیح می دهد که چه چیزی باعث ایجاد اختلال در خلاقیت ، نوآوری فنی و تأثیر آنها بر تولید ، مصرف کنندگان ، مشاغل و پایداری می شود. مطالعه برای دانشجویان ، دانشگاهیان ، مدیران و بازرگانانی که می خواهند به چشم انداز اقتصادی در آسیا توجه کنند ، بسیار ضروری است.

[ad_2]

دانلود کتاب Economic Transformation and Business Opportunities in Asia :