دانلود pdf کتاب Early Phase Cancer Immunotherapy :

[ad_1]

این جلد ، یک بررسی مدرن از آزمایشات بالینی مرحله اولیه ایمونوتراپی سرطان ، در مورد انتخاب نشانگرهای زیستی ، استراتژی های ترکیبی و ایمنی یا سمیت آنها ، تعیین دوز فاز 2 ، نقاط انتهایی در مجاورت آزمایش شبه رادیوگرافی ، انتخاب بافت شناسی و داروهای جدید ایمنی درمانی بحث می کند. در ارتباط با مراحل اولیه ایمنی درمانی سرطان.

[ad_2]

دانلود کتاب Early Phase Cancer Immunotherapy :