دانلود pdf کتاب Dynamics of Community Formation : Developing Identity and Notions of Home

[ad_1]

این کار میان رشته ای در مورد ساخت ، نگهداری ، تکامل و تخریب فضاهای خانه و اجتماع ، که در توسعه انسجام اجتماعی نقش اساسی دارند ، بحث می کند. با بررسی چگونگی تشکیل افراد مختلف در سراسر جهان برای پرورش حس خانه ، مردم در شکل گیری هویت در چارچوب توسعه سریع ، سیاست های نئولیبرال و سیاسی سیاسی جهانی و داخلی و فشارهای مختلف اجتماعی کاوش می کنند. مضامین همکاری ، درگیری ، درگیری ، محرومیت و تعادل نیاز به مذاکره بین بازیگران مختلف (به عنوان مثال دولت ، توسعه دهندگان حرفه ای ، فعالان اجتماعی و ساکنان) با توسعه خانه ها و جوامع دارد.

[ad_2]

دانلود کتاب Dynamics of Community Formation : Developing Identity and Notions of Home