دانلود pdf کتاب Diversity in Coastal Marine Sciences : Historical Perspectives and Contemporary Research of Geology, Physics, Chemistry, Biology, and Remote Sensing

[ad_1]

این کتاب طیف گسترده ای از موضوعات را در یک دید منسجم از وضعیت علوم دریایی دریایی ادغام می کند. این کار برای یک فرد حرفه ای یا متخصص در علوم ساحلی ، اقیانوس شناسی و رشته های مرتبط طراحی شده است. این کار برای کارگران در زمینه های چند رشته ای که برای راه حل های عملی برای مشکلات زیست محیطی در دریاهای ساحلی در سراسر جهان تلاش می کنند ، مورد توجه قرار خواهد گرفت. نمونه هایی از مناطق مختلف جغرافیایی از جمله منطقه دریای سیاه ترسیم شده است. موضوعات تحت پوشش شامل جنبه های زمین شناسی دریایی ، فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی و تاریخ است. این رشته ها به این دلیل انتخاب شده اند که مبنایی برای تحقیقات یکپارچه در مورد مشکلات برجسته محیطی یا راه حل های چشم انداز یا تفسیر زمینه های تاریخی هستند.

[ad_2]

دانلود کتاب Diversity in Coastal Marine Sciences : Historical Perspectives and Contemporary Research of Geology, Physics, Chemistry, Biology, and Remote Sensing