دانلود pdf کتاب Die Übertragung von Betriebsvermögen und Anteilen an Kapitalgesellschaften mit vorhandenen Verlustvorträgen in der Steuerplanung

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی از سال 2018 در مدیریت بازرگانی – حسابداری ، حسابداری ، مالیات ، درجه: 1.3 ، FernUniversität Hagen ، زبان: آلمانی ، چکیده: این پایان نامه مربوط به برنامه ریزی مالیاتی جانشینی شرکت با ضررهای موجود یا احتمالاً قابل پیشگیری قبل از دوره انتقال برنامه ریزی شده است. جانشینی کسب و کار به معنای انتقال مالکیت به یک شغل شناخته می شود ، صرف نظر از اینکه انتقال در داخل خانواده صورت می گیرد. جانشینی می تواند به معنای از دست دادن (جزئی) گزینه کسر ضرر باشد و بنابراین باید بررسی ویژه ای داشته باشد.

[ad_2]

دانلود کتاب Die Übertragung von Betriebsvermögen und Anteilen an Kapitalgesellschaften mit vorhandenen Verlustvorträgen in der Steuerplanung