دانلود pdf کتاب Die Blume des Lebens : Band 1

[ad_1]

زمانی بود که همه زندگی در جهان گل زندگی را الگویی می داند که آفرینش در آن شکل گرفته است. این یک الگوی هندسی است که ما را به درون و وجود فیزیکی هدایت می کند. سپس از هوشیاری بسیار بالا به تاریکی می افتیم و فراموش می کنیم که چه کسانی هستیم. این راز برای هزاران سال در خلاقیت ها و کنده کاری های انسان باستان در سراسر جهان نگهداری می شده است و به عنوان کد در سلول های انواع زندگی یافت می شود. اکنون ما از خواب بیدار شده ایم تا باورهای قدیمی و فرسوده را از ذهن خود دور کنیم و به نور طلایی این صبح جدید نگاه کنیم که از پنجره های درک ما می افتد. و این کتاب دقیقاً چنین پنجره ای است.

[ad_2]

دانلود کتاب Die Blume des Lebens : Band 1