دانلود pdf کتاب Die Bergpredigt aus jüdischer Sicht : Was Juden und Christen gemeinsam von Jesus lernen können

[ad_1]

مسیحیان 2000 سال است که خطبه کوه را می خوانند ، اما آنچه اغلب فراموش می کنند: عیسی یهودی بود. و او فقط زمانی با یهودیان صحبت کرد که به طور کامل تعالیم چالش برانگیز مربوط به عهد عتیق را تعبیر کرد. یهودی مسیحی آناتولی اوشورمیرسکی به خوانندگان مسیحی دید جدیدی در مورد منظور عیسی از سخنان تند خود می دهد. با کمال تعجب ، از نظر معنوی عمیق و با صدایی پرشور برای تعالیم عیسی مسیح.

[ad_2]

دانلود کتاب Die Bergpredigt aus jüdischer Sicht : Was Juden und Christen gemeinsam von Jesus lernen können