دانلود pdf کتاب Die Bachelorstudien Elementarpädagogik an Österreichs Hochschulen

[ad_1]

این کتاب اولین کتابی است که به بررسی اجمالی آکادمیک متخصصان آموزش ابتدایی در اتریش می پردازد. بر اساس تاریخچه منشا آنها ، کلیه دروس ارائه می شوند ، در سطح بین المللی طبقه بندی می شوند و بیش از هر چیز مطالعات تجربی متقابل محلی در مورد انگیزه ها و مشخصات دانشجویان و همچنین مشخصات معلمان ارائه می شود. نتیجه گیری و فرصت های توسعه برای حرفه ای سازی دانشگاهی در اتریش ، توضیحات را دور می زند.

[ad_2]

دانلود کتاب Die Bachelorstudien Elementarpädagogik an Österreichs Hochschulen