دانلود pdf کتاب Die Auswirkungen einer strafrechtlichen Bescholtenheit auf ein Aufenthaltsrecht in Österreich

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2020 در دانشکده حقوق – حقوق عمومی / سایر ، درجه 2 ، دانشگاه دانوب کرمس – دانشگاه آموزش مداوم ، زبان: آلمانی ، چکیده: این پایان نامه کارشناسی ارشد شرایط قانونی حق اقامت در اتریش را در صورت مجرم بودن نشان می دهد قابل ضبط است. به طور خاص ، پایان نامه توصیف می کند که چه شرایطی در مورد شهرک سازی و حق اقامت برای لغو اجازه اقامت در دسترس است. نگاه دقیق به اقدامات پایان دادن به اقامت نیز نقشی اساسی در این زمینه دارد ، بنابراین در مورد آن نیز بحث شد. به طور خلاصه ، خواننده درک اساسی از زمینه موجود قانون اتریش در مورد بیگانگان و همچنین ارزیابی محکومیت های کیفری در خارج از کشور پیدا می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Die Auswirkungen einer strafrechtlichen Bescholtenheit auf ein Aufenthaltsrecht in Österreich