دانلود pdf کتاب Die Auswirkung von sportlicher Spezialisierung im Kindes- und Jugendalter

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی از سال 2020 در بخش بهداشت – فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، درجه: 1 ، FH Carinthia ، محل Klagenfurt ، زبان: آلمانی ، چکیده: مفهوم تخصص ورزش در کودکان و نوجوانان نسبتاً جدید است ، اما گسترده است. به همین دلیل ، در حال حاضر مطالعات کمی در مورد تأثیرات این موضوع انجام شده است. بنابراین هدف از این کار ادبیات این است که دریابیم چگونه تخصص اولیه ورزش بر کودکان و نوجوانان از نظر حساسیت به آسیب ها تأثیر می گذارد. برای پاسخ به س researchال تحقیق ، از یک مرور سیستماتیک ، شامل فراتحلیل ، و همچنین پنج مطالعه متن کامل برای تجزیه و تحلیل و مقایسه استفاده شد. تمام مطالعات داده های مربوط به درجه تخصص ورزش و بروز آسیب های مربوط به ورزش را جمع آوری کرده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Die Auswirkung von sportlicher Spezialisierung im Kindes- und Jugendalter