دانلود pdf کتاب Diagnostic Techniques in Industrial Engineering :

[ad_1]

این کتاب مهمترین ابزارها ، تکنیک ها ، استراتژی ها و روش های تشخیصی مورد استفاده در مهندسی صنایع را ارائه می دهد. روشهای تشخیصی رایج پذیرفته شده فعلی و خصوصیات آنها مورد بحث قرار گرفته است. مناطق حاصلخیز بالقوه برای تحقیقات بیشتر در این زمینه نیز مشخص شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Diagnostic Techniques in Industrial Engineering :