دانلود pdf کتاب Diagnostic Competence of Mathematics Teachers : Unpacking a Complex Construct in Teacher Education and Teacher Practice

[ad_1]

این کتاب به بررسی زمینه های مختلف آموزش ریاضیات و رشته های مجاور می پردازد که اخیراً به درک بهتری از ساختار هنوز مبهم مهارت های تشخیصی کمک کرده اند. این کار با ماهیت ، توسعه و تأثیر مهارت های تشخیصی در آموزش ریاضیات ، با تمرکز بر رشد حرفه ای معلمان ، سروکار دارد.

[ad_2]

دانلود کتاب Diagnostic Competence of Mathematics Teachers : Unpacking a Complex Construct in Teacher Education and Teacher Practice