دانلود pdf کتاب Developmental Universities in Inclusive Innovation Systems : Alternatives for Knowledge Democratization in the Global South

[ad_1]

این کتاب روند فعلی تولید ، توزیع و استفاده از دانش را که به نابرابری های اجتماعی ، به ویژه در جنوب جهانی کمک می کند ، تجزیه و تحلیل می کند. هدف از این متن ، کشف امکانات دخالت فعال دانشگاهها در دموکراتیزه سازی دانش است – روندی که از طریق آن افراد می توانند دانش و همچنین نتایج و مزایای تحقیق و توسعه را به راحتی کسب و استفاده کنند. ترکیبی از آموزش عالی ، تحقیق و استفاده از دانش همان چیزی است که دانشگاه ها باید انجام دهند. اگر آنها به طور م toثر در غلبه بر نابرابری و توسعه نیافتگی کمک کنند ، می توان آنها را به عنوان دانشگاه های در حال توسعه در نظر گرفت. آنها نه تنها باید با نخبگان ممتاز بلکه در متن “سیستم های نوآوری فراگیر” کار کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب Developmental Universities in Inclusive Innovation Systems : Alternatives for Knowledge Democratization in the Global South