دانلود pdf کتاب Designing Impedance Networks Converters :

[ad_1]

تحقیقات و کاربرد سوئیچ های شبکه امپدانس در سال های اخیر بسیار محبوب بوده است ، اما هنوز فاقد درک و رهنمودهای کاربرد شبکه های امپدانس است و بنابراین بازار بالقوه زیادی برای سوئیچ های شبکه امپدانس وجود دارد. این کتاب می تواند به عنوان یک ماده آموزشی برای فارغ التحصیلان و راهنمایی برای مهندسان برای طراحی یک کلید منبع امپدانس باشد. هدف اصلی این کتاب درک شبکه های امپدانس سوییچ های غیرخطی و شبکه های امپدانس است که باعث تقویت درک بیشتر قدرت می شود. مبدل برای شبکه های امپدانس. با در نظر گرفتن تنظیمات شبکه امپدانس منجر به مجموعه معیارهایی برای طراحی مبدل منبع امپدانس می شود که باید جایگزین روشهای طراحی سنتی ، دستی و وابسته به تجربه شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Designing Impedance Networks Converters :