دانلود pdf کتاب Des sanctions imposées à l'Iran et de leurs effets

[ad_1]

به طور سنتی ، دولت ها در زمینه درگیری های مسلحانه مورد استفاده قرار می گیرند ، تحریم ها و تحریم های بین المللی امروز در زمان صلح اعمال می شود. پس از انقلاب سال 1979 ایران ، جهان دستخوش انقلاب نظم ژئوپلیتیک شد. شکاف با ایالات متحده آغاز یک جنگ قدرت در خاورمیانه و سیاست مهار “تهدید ایران” بود که متهم به آسیب رساندن به ثبات منطقه ای و ارتقاitions جاه طلبی های هسته ای است. با این حال ، پیامدهای این تحریم ها نتایج مورد انتظار را زیر سوال نمی برد ، اما تأثیر آنها بر روی مردم ، به ویژه فقیرترین بخش آن را تحت تأثیر قرار می دهد. این کتاب با یک مخالفت اساسی ، رهبری قدرت پیشرو جهان و یک کشور غیرمحدود و همچنین پیامدهای جهانی آن روبرو است.

[ad_2]

دانلود کتاب Des sanctions imposées à l'Iran et de leurs effets