دانلود pdf کتاب Der Hallux : Gesunde Füße ohne OP

[ad_1]

هالوکس ولگوس – تفسیر غلط انگشت شست پا – نه تنها ناخوشایند است ، بلکه دردناک است. Schuh Bertl با استفاده از نقاشی های کالبدشناسی متعدد توضیح می دهد که چه عواملی باعث ایجاد هالوکس می شود و چگونه بدون جراحی بهبود می یابد و از این پس با کفش های خوب جلوگیری می شود. اما این بدان معنا نیست که در آینده مجبورید بدون کفش پاشنه بلند کار کنید!

[ad_2]

دانلود کتاب Der Hallux : Gesunde Füße ohne OP