دانلود pdf کتاب De l'autonomie à l'autogouvernance des peuples autochtones : Manifestations du droit à l'autodétermination

[ad_1]

یک سمینار بین المللی برای ارزیابی وضعیت و روند جهانی توانمندسازی بومی در مارس 2019 در مکزیکو سیتی برگزار شد. هدف این بود که نه تنها از نظر ساخت قانونی و سیاسی ، بلکه همچنین به عنوان یک فرایند تاریخی و اجتماعی به معنای وسیع ، در بحث های مداوم در مورد اعمال تعیین سرنوشت توسط بومیان سهیم باشد. این نشریه خلاصه ای از طیف گسترده ای از موارد را از مناطق مختلف به امید ابزاری مفید برای ادامه بحث بعد از سخنرانی ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب De l'autonomie à l'autogouvernance des peuples autochtones : Manifestations du droit à l'autodétermination