دانلود pdf کتاب Das Sandmann-Projekt

[ad_1]

پیرمردی در خانه ای در لبه جنگل به ضرب گلوله کشته شد. انگیزه این عمل کاملاً مبهم است. تنها ردی که وجود دارد تعدادی است که در چمن کاشته شده است. آیا قاتل پیغامی گذاشت؟ این تحقیقات بازرسان جرم مالین برودرسن را از LKA هامبورگ به برلین هدایت می کند. در آنجا ، ردپاها به گذشته قربانی برمی گردد ، به زمانی که سایه های غم انگیز به زمان حال کشیده می شوند. پرونده ای جدید و دردسرساز برای مالین برودرسن.

[ad_2]

دانلود کتاب Das Sandmann-Projekt