دانلود pdf کتاب Das Salz der Friesen : Historischer Kriminalroman

[ad_1]

یک بازرگان با نفوذ از شمال کشته و پیدا می شود که با نمک پراکنده شده است. کنت Enno von Ostfriesland از وکیل Lübbert Rimberti برای یافتن قاتل معتمد خود کمک می خواهد. ریمبرتی همراه با رئیس اولفرت فوکنا مسیر کشوری را دنبال می کند که در آن چیزهای زیادی تغییر می کند. کنت انو و حریفش بالتازار فون اسنس برای جنگ آماده می شوند و ریمبرتی و فوکنا در بین جبهه ها گرفتار می شوند. آنها توطئه ای تاریک علیه کنت انو را روشن می کنند. آیا مخالفان Enno فقط به جزیره با ارزش نمک Bant متمرکز شده اند یا موارد دیگری نیز وجود دارد؟

[ad_2]

دانلود کتاب Das Salz der Friesen : Historischer Kriminalroman