دانلود pdf کتاب Das russische Imperium : Von den Romanows bis zum Ende der Sowjetunion

[ad_1]

این کتاب شاهدی معاصر است: تاریخ روسیه از ظهور ابرقدرت اروپا تا سقوط امپراتوری شوروی در سال 1991. زمان الحاق از رومانوف به سلطنت در سال 1613 تا از هم پاشیدگی در آخرین خواندن توبینگن از امپراتوری شوروی. این کتاب در مورد حکام امپراتوری تزاری ، اشراف و دهقانان ، امپراتوری سازی و سیاست ملیت ، انقلاب و پیامدهای آن صحبت می کند. ارائه Geyer تلاشی است برای نشان دادن مهمترین ویژگیهای تسخیر و ذهنیت دولت روسیه. گیر با قدرت زبانی خود ، ثروت دانش حاصل از پنج دهه تحقیق در مورد روسیه و حاکمیت عالی ، خواننده را در طی چهار قرن تاریخ روسیه و اروپا راهنمایی می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Das russische Imperium : Von den Romanows bis zum Ende der Sowjetunion