دانلود pdf کتاب Das Buch der Wünsche & Visionen : Übungen und Impulse für Manifestation, Intuition und Schöpferkraft

[ad_1]

آیا بینایی در قلب خود دارید که بخواهید آن را تحقق بخشید؟ آیا رویایی دارید که در نهایت باید به واقعیت تبدیل شود؟ هرکسی می تواند در خواسته های خود جان بگیرد! شما در حال انجام این کار با تمام احساسات ، افکار و کلمات خود هستید. در این کتاب ، نویسنده پرفروش ، ژان رولند ، این و سایر رازهای مربوط به خلاقیت را ارائه می دهد. این اصول تجلی را توضیح می دهد ، نشان می دهد که چرا آرزوها همیشه تحقق نمی یابند و آنچه در آن صورت می توانیم انجام دهیم. علاوه بر این ، انگیزه ها و ایده های بی شماری برای از بین بردن قدرت خلاقیت خود به شما می دهد: با تأیید ، طراحی صفحه بینایی یا استفاده از چرخ دارو ، انرژی ماه یا روح طبیعی. به دنیای آفرینش خوش آمدید!

[ad_2]

دانلود کتاب Das Buch der Wünsche & Visionen : Übungen und Impulse für Manifestation, Intuition und Schöpferkraft