دانلود pdf کتاب Das Buch der gelöschten Wörter – Zwischen den Seiten : Roman

[ad_1]

دنیای هوپ ترنر از وقتی که او توانسته بود با کمک روفوس واکر دلخراش به دنیای کتاب های مورد علاقه خود سفر کند ، وارونه شده است! اما امید یک استعداد نادر نیز دارد: او می تواند کتاب کلمات پاک شده ، که در آن همه متن متن نفرت انگیز همیشه پاک شده است ، از انرژی های منفی پاک کند. اگر این اتفاق نیفتد و کتاب سرریز شود ، کلمات می توانند فاجعه واقعی ایجاد کنند. اما یک نیروی تاریک متوجه این کتاب است …

[ad_2]

دانلود کتاب Das Buch der gelöschten Wörter – Zwischen den Seiten : Roman