دانلود pdf کتاب Das Böse in den verschiedenen Medea-Varianten : Ein Vergleich

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی از سال 2020 در تعلیماتی – آلمانی – ادبیات ، آثار ، درجه: 2.00 ، دانشگاه آموزش و پرورش اتریش علیا (شر در مدیای مختلف) ، رویداد: شر در ادبیات ، زبان: آلمانی ، چکیده: پایان نامه کارشناسی فعلی در نظر گرفته شده است برای ارائه یک نمای کلی از شر در انواع مختلف Medea. تمرکز ویژه ای باید بر روی سو mal نیت شخصیت های منفرد باشد ، به ویژه بر مده ، که از طریق آنها باید ده نوع شخصیت خبیث اختصاص داده شود. علاوه بر این ، جنبه های منفردی که رفتار سوicious شخصیت ها را توجیه می کنند ، باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند. هدف از این کار این است که توضیح دهد آیا قهرمان اصلی مده با اقدامات بی رحمانه سوق داده شده یا خیر و شرایط اجتماعی مسئول اقدامات وی هستند.

[ad_2]

دانلود کتاب Das Böse in den verschiedenen Medea-Varianten : Ein Vergleich