دانلود pdf کتاب Damping Optimization in Simplified and Realistic Disc Brakes :

[ad_1]

هدف اصلی این کتاب این است که نشان دهد چگونه می توانید خصوصیات ماتریس میرایی را تغییر دهید و بهینه سازی کنید تا سودمندترین روش برای افزودن میرایی به یک سیستم مکانیکی معین را پیدا کنید. برای این منظور ، یک مدل آزادی دو درجه ای از ترمز دیسکی تجزیه و تحلیل می شود تا بینشی در مورد رفتار اصلی فیزیکی میرایی بدست آید. علاوه بر این ، مدل های ترمز مدل نهایی واقع بینانه تر و با ابعاد بالا مورد مطالعه قرار گرفته و برای پایداری بهینه شده اند.

[ad_2]

دانلود کتاب Damping Optimization in Simplified and Realistic Disc Brakes :