دانلود pdf کتاب Creativity and English Language Teaching : From Inspiration to Implementation

[ad_1]

این کتاب دیدگاه منحصر به فردی از خلاقیت در یک محیط آموزشی با کمبود نسبی ادبیات در این زمینه ارائه می دهد. نویسندگان ، تمرین و اصل را برای ارائه یک راهنمای عملی و ارزشمند برای یادگیری و آموزش خلاقانه تر زبان ، با استفاده از نه تنها ایده های نظری ، بلکه همچنین از توصیه ها و توصیه های کاربردی مفید در مورد چگونگی معرفی خلاقیت بهتر در تدریس و زندگی روزمره پیوند می دهند. این حجم ابتکاری مطمئناً مرجع مهم مربیان و مجریان آموزش زبان و برای هر کسی که علاقه مند به راههای انتقال خلاقیت به فرآیند آموزش و یادگیری باشد ، خواهد بود.

[ad_2]

دانلود کتاب Creativity and English Language Teaching : From Inspiration to Implementation