دانلود pdf کتاب Counter-Terrorism from the Obama Administration to President Trump : Caught in the Fait Accompli War

[ad_1]

پیرو کتاب قبلی دونا استار-دلن ، سیاست های ریاست جمهوری در مورد تروریسم: از رونالد ریگان تا باراک اوباما (پالگراو ، 2014) ، این کتاب روش دولت اوباما را با دولت ترامپ در مورد امنیت ملی و مبارزه با تروریسم مقایسه و تضاد می کند. این مقاله مروری دارد بر ضد تروریسم در دوران اوباما و سپس به سراغ ظهور داعش و جنگ داخلی سوریه می رود و با تحلیل سیاست امنیت ملی دولت جدید ترامپ پایان می یابد.

[ad_2]

دانلود کتاب Counter-Terrorism from the Obama Administration to President Trump : Caught in the Fait Accompli War