دانلود pdf کتاب Coulson and Richardson's Chemical Engineering, Volume 2B : Separation Processes

[ad_1]

Coulson and Richardson Engineering Engineering: Part 2B، Separation Processes، Sixth Edition تقطیر و جذب گاز را تحت پوشش قرار می دهد ، کاربرد اصول اساسی انتقال جرم را نشان می دهد. تکنیک های مختلف ، از جمله جذب ، تبادل یونی ، جداسازی غشا ch کروماتوگرافی و تشدید فرآیند به طور کامل درمان و بررسی می شوند.

  • محتوای حاضر از کتابهای درسی به مواد مرجع کاملاً اصلاح شده تبدیل شده است
  • محتوایی از اساسی تا فنی ارائه دهید
  • شامل برنامه های الحاقی جدید ، مانند برنامه های در حال ظهور ، روش های عددی و ابزارهای محاسبه
  • [ad_2]

    دانلود کتاب Coulson and Richardson's Chemical Engineering, Volume 2B : Separation Processes