دانلود pdf کتاب Consociationalism and Power-Sharing in Europe : Arend Lijphart’s Theory of Political Accommodation

[ad_1]

این کتاب ارتباط تئوری و عملی و چالش های مدل مشارکت گرایانه دموکراسی را بررسی می کند. از زمان انتشار سیاست های اسکان (1968) و دموکراسی در جوامع متعدد (1977) ، نظریه ها و اجرای عملی پروفسور لیژفرت نقشی اساسی در ایجاد شهرک های صلح پایدار داشته است. در این جلد ویرایش شده ، محققان و خود پروفسور لیژارت به طور انتقادی تاریخ توطئه و کاربرد آن را در مناطقی از جمله ایرلند شمالی ، بوسنی-هرزگوین و کلمبیا بررسی می کنند. این کتاب برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در علوم سیاسی ، سیاست های تطبیقی ​​، عدالت انتقالی و مطالعات صلح ضروری خواهد بود. این امر همچنین برای پزشکان مختلف از دیپلمات ها گرفته تا سازمان های غیردولتی علاقه مند به کاربرد عملی مدل های اثبات شده اقامت سیاسی مفید خواهد بود.

[ad_2]

دانلود کتاب Consociationalism and Power-Sharing in Europe : Arend Lijphart’s Theory of Political Accommodation