دانلود pdf کتاب Conflict in Family Businesses : Conflict, Models, and Practices

[ad_1]

این کتاب روش های مقابله با تعارض در مشاغل خانوادگی را ارائه می دهد. بخش اول کتاب به طور کلی درگیری و سپس در زمینه مشاغل خانوادگی را شرح می دهد. سپس رویکردهای مختلفی را برای مقابله با تعارض شناسایی می کند. همانطور که نویسنده روشن می کند ، تعارض می تواند بر عملکرد یک تجارت خانوادگی تأثیر منفی بگذارد ، در حالی که درگیری های حل نشده اغلب منجر به انتقال ناموفق به نسل بعدی می شود. بنابراین ، او مدلی را ارائه می دهد که به علل درگیری و راه های حل آن می پردازد. قسمت دوم این کتاب مطالعات موردی درگیری در مشاغل خانوادگی را ارائه می دهد که در آن شرکت هایی مانند گوچی و لورآل مورد بررسی قرار گرفته و نظریه اعمال می شود. این کتاب به عنوان یک متن اساسی برای مدیریت اختلافات در مشاغل خانوادگی است.

[ad_2]

دانلود کتاب Conflict in Family Businesses : Conflict, Models, and Practices