دانلود pdf کتاب Concurrent Conceptual Design and Materials Selection of Natural Fiber Composite Products :

[ad_1]

این کتاب مباحث مربوط به توسعه محصولات کامپوزیت الیاف طبیعی را در مرحله طراحی مفهومی در فرآیند تولید محصول در بر می گیرد. این روشها و ابزارهای مهندسی همزمان به کار رفته در توسعه محصولات ترکیبی الیاف طبیعی را توصیف می کند و در مورد مهمترین فعالیتهای طراحی مفهومی ، مانند توسعه و انتخاب طرح مفهومی هندسی ، انتخاب مواد و انتخاب فرآیند تولید بحث می کند. این کتاب همچنین شامل مطالعات موردی با تصاویر مربوط به جنبه های طراحی مفهومی مربوط به توسعه محصولات ترکیبی الیاف طبیعی است تا به طراحان راهنمایی عملی در مورد استفاده از ابزار انتخاب شده برای پروژه خود ارائه دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Concurrent Conceptual Design and Materials Selection of Natural Fiber Composite Products :