دانلود pdf کتاب Computational Intelligence Techniques in Diagnosis of Brain Diseases :

[ad_1]

این کتاب روش جدید پردازش سیگنال زیست پزشکی را برای استخراج سیگنال اساسی خاص از ضبط های چند کاناله با سر و صدا برجسته می کند و نشان می دهد که این روش برای استخراج اجزای مستقل از سیگنال الکتروانسفالوگرام اندازه گیری شده (EEG) مناسب است. این سیستم حافظه های حافظه را به طور موثری از بین می برد و در حملات آلزایمر نیز مثر است. تحولات فعلی در سخت افزار رایانه و پردازش سیگنال این امکان را برای ارتباط سیگنال های EEC یا “امواج مغزی” بین انسان و کامپیوتر فراهم کرده است – منطقه ای که می تواند برای استفاده در این دامنه گسترش یابد.

[ad_2]

دانلود کتاب Computational Intelligence Techniques in Diagnosis of Brain Diseases :