دانلود pdf کتاب Complex Systems: Solutions and Challenges in Economics, Management and Engineering : Dedicated to Professor Jaime Gil Aluja

[ad_1]

این کتاب مجموعه معتبری از مشارکت ها را ارائه می دهد که گزارشی از منطق مبهم و نظریه تصمیم گیری را همراه با کاربردها و مطالعات موردی در اقتصاد و علوم مدیریت ارائه می دهد. این کتاب به رسمیت شناختن کارهای پیشگام و گزارش های مربوط به نظریه ها ، روش ها و چالش های جدید ، به پروفسور جائوم گیل آلوجا اختصاص یافته است ، بنابراین نه تنها یک راهنمای مرجع به موقع بلکه منبع ایده ها و الهامات جدیدی برای دانشجویان و محققان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Complex Systems: Solutions and Challenges in Economics, Management and Engineering : Dedicated to Professor Jaime Gil Aluja