دانلود pdf کتاب Complex Fluid-Flows in Microfluidics :

[ad_1]

این مونوگرافی حاوی دانش تخصصی در مورد جریان های مایع پیچیده در دستگاه های میکروسیالی است. طیف فعلی شامل جنبه هایی مانند تجزیه و تحلیل ، خصوصیات آزمایشی ، شبیه سازی های عددی و بهینه سازی عددی است. مخاطبان هدف عمدتا متشکل از محققانی هستند که قصد انجام فعالیت هایی در زمینه مایعات روان را دارند. این کتاب همچنین می تواند به عنوان مطالعه تکمیلی در دوره های تحصیلات تکمیلی مفید باشد.

[ad_2]

دانلود کتاب Complex Fluid-Flows in Microfluidics :