دانلود pdf کتاب Competition in Higher Education Branding and Marketing : National and Global Perspectives

[ad_1]

این کتاب بررسی انتقادی مارک ها و بازاریابی در آموزش عالی از دیدگاه های ملی ، منطقه ای و جهانی را ارائه می دهد. همکاران با مهارت در آموزش عالی ، جامعه شناسی ، آموزش مقایسه ای و بین المللی ، بازاریابی ، رتبه بندی و خیرخواهی آموزشی از چارچوب ها و موارد نظری جدیدی از آفریقا ، آسیا ، اروپا ، آمریکای لاتین و ایالات متحده برای ترسیم مارک آموزش عالی استفاده می کنند. موارد تجربی و تجزیه و تحلیل ادبیات نشان می دهد که ایجاد نام تجاری در حال تبدیل شدن به یک هدف آگاهانه برای آموزش عالی است. این کتاب پویایی بین م institutionsسسات دانشجویی و همچنین نقش حیاتی سیاست و حرفه ای بودن را در حمایت از استراتژی های برند و بازاریابی در آموزش عالی در رابطه با حقوق صاحبان سهام نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Competition in Higher Education Branding and Marketing : National and Global Perspectives