دانلود pdf کتاب Commanded to Love : A Western Military Romance Novel

[ad_1]

نیکلاس بزرگ شد و دانست که چیزی جز پیوستن به سپاه تفنگداران نمی خواهد. این تماس ، اشتیاق و وظیفه او بود. البته ، او در دبیرستان با اما دایر بیرون رفت ، اما برای گذراندن یک شنبه شب چیزی کم نبود. تفنگداران دریایی هدف او از زندگی بودند.

اما تنها پس از یک بار انجام وظیفه ، نیکلاس تفنگداران را ترک می کند و رانده و ناراحت به سوایر برمی گردد. فقط با عروسی گیج دایر ، جایی که نیک دوباره با اما ملاقات می کند ، می فهمد که زندگی او هدف دارد.

فقط کسی نیست که او در تمام این سالها آرزو داشته باشد …

امر به عشق دومین رمان از مجموعه Servicemen of Long Valley در جولای 2019 است ، اگرچه تمام کتاب های جهان دره طولانی را می توان به صورت مستقل خواند. این برخی از زبان قوی ، و آه ، اوقات سکسی من است. لذت ببرید

[ad_2]

دانلود کتاب Commanded to Love : A Western Military Romance Novel