دانلود pdf کتاب Cognitive Internet of Things: Frameworks, Tools and Applications

[ad_1]

این کتاب بینشی از تحقیقات در زمینه هوش مصنوعی همراه با فناوری اینترنت اشیا (اینترنت اشیا) را ارائه می دهد. تلفیق فناوری های هوش مصنوعی و اینترنت اشیا currently در حال حاضر توجه بسیاری از محققان و توسعه دهندگان حوزه های دانشگاهی و صنایع در سراسر جهان را به خود جلب کرده است. قابل پیش بینی است که تحقیقات بعدی اینترنت اشیا on بر روی هوش مصنوعی / فراتر از رویکردهای هوش مصنوعی متمرکز شود. تعداد سریع الگوریتم های هوش مصنوعی و راه حل های کلان داده به طور قابل توجهی تعداد برنامه های بالقوه برای فناوری های اینترنت اشیا را افزایش داده است ، اما همچنین چالش های جدیدی را برای جامعه هوش مصنوعی ایجاد کرده است. این کتاب آخرین پیشرفت های علمی در این زمینه را به اشتراک می گذارد.

[ad_2]

دانلود کتاب Cognitive Internet of Things: Frameworks, Tools and Applications