دانلود pdf کتاب Clinical Application of Urologic Catheters, Devices and Products :

[ad_1]

طراحی شده برای ارائه یک مرور کلی و مدرن از استفاده از کاتترها و دستگاه های اورولوژی در عمل بالینی. بخشهای این کتاب برای بررسی موارد کلی استفاده از کاتترها و دستگاه های اورولوژی ، انواع موجود ، عوارض و مدیریت آن ساخته شده است. این متن نیاز اساسی به منابع منابع در این موضوعات را برطرف می کند. این کتاب همچنین شامل ارائه های بسیار کاربردی و بیماران معمولی دارای کاتتر یا دستگاههایی است که در عمل بالینی اورولوژی سالمندان دیده می شود ، همه به صورت ارائه موارد با تجزیه و تحلیل تخصصی و تفسیر سرمقاله این کتاب ، که بر جنبه های چند بعدی یکپارچه مراقبت از بیماران اورولوژی تأکید می کند ، در گنجاندن نویسندگان چند رشته ای مشترک که همه متخصصان شناخته شده ای در زمینه خود هستند ، بی نظیر است. کاربرد بالینی کاتترها ، دستگاه ها و محصولات اورولوژی به طور کامل توسط متخصصان اورولوژی نوشته شده است و یک منبع منحصر به فرد و ارزشمند در زمینه اورولوژی ، برای متخصصان اورولوژی ، پرستاران ، دستیاران پزشکی و افرادی که در حال آموزش هستند فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Clinical Application of Urologic Catheters, Devices and Products :