دانلود pdf کتاب Climate Finance as an Instrument to Promote the Green Growth in Developing Countries :

[ad_1]

این کتاب اثربخشی بودجه آب و هوا را به عنوان ابزاری سیاسی برای کاهش تأثیر فعالیتهای انسانی بر تغییرات آب و هوا و ارتقا promote رشد سبز در کشورهای در حال توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. این کتاب تأکید می کند که باید به تحلیل مفهوم سیاسی نیز به دقت توجه شود. . به طور خاص ، آن را بر روند مذاکرات بین المللی متمرکز می کند که بودجه را برای نیازها و اولویت های خاص و مسئله دسترسی به برق فراهم می کند. به عنوان مثال ، مشكلاتي كه كشورهاي در حال توسعه در تلاش براي بهبود توسعه اقتصادي سبز خود بدون دسترسي به كربن با آن روبرو هستند ، براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه كمك لازم از كشورهاي پيشرفته را ندارند ، از اهميت و اضطراري برخوردار است. این کتاب مورد توجه طیف وسیعی از دانشگاهیان و پزشکان در زمینه تغییر اوضاع و سیاست های انرژی خواهد بود. علاوه بر این ، این پروژه ابزاری معتبر برای دانشجویان در برنامه های انرژی و برنامه های آب و هوایی است.

[ad_2]

دانلود کتاب Climate Finance as an Instrument to Promote the Green Growth in Developing Countries :