دانلود pdf کتاب Classic Writings in Anarchist Criminology : A Historical Dismantling of Punishment and Domination

[ad_1]

آنارشیست ها از نخستین متفکران مدرن بودند که انتقادی سیستمی از قانون کیفری را مطرح کردند و از جمله اولین کسانی بودند که ضمن تدوین جرم شناسی انتقادی ، مستقیماً از جرم شناسی دانشگاهی انتقاد کردند. آنها منابع مشکلات اجتماعی را در ساختارهای اجتماعی و روابط نابرابری شناسایی کردند و اذعان کردند که نهادهایی که در درجه اول جرم شناسان به عنوان راه حل های ممکن برای مشکلات اجتماعی ترجیح می دهند در وهله اول عوامل یا عوامل آسیب هستند. این جلد نوشته های انتقادی درباره جرم شناسی را از فعالان و فیلسوفانی مانند ویلیام گادوین ، پیر ژوزف پرودون ، میکاهیل باکونین ، پیتر کروپوتکین ، لوسی پارسونز ، اما گلدمن و بسیاری دیگر جمع آوری می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Classic Writings in Anarchist Criminology : A Historical Dismantling of Punishment and Domination