دانلود pdf کتاب Chronic Desquamative Gingivitis

[ad_1]

این کتاب شرح جامع و جامعی از بیماریهای پوستی منفرد را که به صورت التهاب لثه مزمن desquamative ظاهر می شوند ، ارائه می دهد. توصیف دقیق تری از پیشینه تاریخی این بیماری ، درماتوز فردی مرتبط با آن و آسیب شناسی ارائه شده است. روش های موفقیت آمیز درمان برای درمان پزشکان واضح است.

[ad_2]

دانلود کتاب Chronic Desquamative Gingivitis